ดูหนังออนไลน์ The Sign of the Cross ดูหนังhd หนัง เว็บดูหนัง

ดูหนังออนไลน์ เครื่องหมายแห่งกางเขน ฉันจำได้อย่างชัดเจนครั้งแรกที่ฉัน

ดูหนังออนไลน์ขั้นแรกให้เอามือแตะหน้าผากแล้วลงไปที่ช่องท้องแสงอาทิตย์ บางคนวางไว้บนหน้าอกแทนเหมือนในประเพณีตะวันตก แต่บางคนกังวลว่าสิ่งนี้จะทำให้ไม้กางเขนกลับหัวโดยมีปลายล่างสั้น (ไม้กางเขนกลับหัวเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ถูกใช้โดยกลุ่มต่อต้านคริสเตียน คริสเตียนกลุ่มแรกบางคนที่อวยพรตัวเองได้ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ไขว้เป็นรูปกางเขนแล้ววางไว้บนหน้าผาก ปฏิบัติตามประเพณีนี้ในโบสถ์ Latin Rite และ Protestant วิธีนี้พบได้บ่อยในคริสตจักรคาทอลิกตะวันตก และในประเพณีโปรเตสแตนต์ที่สนับสนุนเครื่องหมายแห่งกางเขน รวมทั้งโบสถ์นิกายแองกลิกันและนิกายลูเธอรันส่วนใหญ่ ในโคโลสี 3 นักบุญเปาโลใช้ภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าเพื่ออธิบายว่าธรรมชาติที่เป็นบาปของเราได้เปลี่ยนแปลงไปในพระคริสต์อย่างไร เราต้องถอดตัวตนเก่าออกและสวม “ซึ่งกำลังถูกสร้างใหม่ … ในรูปของผู้สร้างมัน” พอลบอกเรา บรรดาบิดาของคริสตจักรเห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อนี้กับการพรากของพระคริสต์บนไม้กางเขน “การสอนว่าการขจัดธรรมชาติเก่าของเราในบัพติศมาและการรับบัพติศมาใหม่คือการมีส่วนร่วมในการตรึงของพระคริสต์ในการตรึงกางเขนของเขา” Ghezzi เขียน ดูหนังออนไลน์

ดูหนัง hd เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าขันเพราะชาว Nestorians ต้องการเน้นย้ำถึงธรรมชาติทั้งสองของพระคริสต์ ถึงกระนั้นพวกเขาไม่ได้ลงนามบนไม้กางเขนด้วยสองนิ้วแทนธรรมชาติทั้งสอง แต่มีสามนิ้วแทนพระตรีเอกภาพ ชาว Nestorians เซ็นไม้กางเขนจากขวาไปซ้ายด้วย ดังนั้นจึงมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับชาวกรีก ในศตวรรษที่สิบหก หลักการสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์คือ “คัมภีร์โซลา” ซึ่งการฝึกฝนใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ก็ถูกละทิ้งไป นักปฏิรูปชาวอังกฤษเชื่อว่าการใช้เครื่องหมายกางเขนควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปัจเจก ตามที่เขียนไว้ในหนังสือสวดมนต์ของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 6 เราใช้เครื่องหมายหัวแม่มือของไม้กางเขนที่หน้าผาก ริมฝีปาก และหน้าอกก่อนอ่านพระกิตติคุณ ในพิธีสวดและในพิธีศีลระลึกต่างๆ นักบวชจะแกะรอยเครื่องหมายกางเขนเหนือบุคคลและสิ่งของต่างๆ

ดูหนังออนไลน์ คริสเตียนในศตวรรษแรกเริ่มทำเครื่องหมายไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและรื้อฟื้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อพวกเขารับบัพติศมา

หนังhd เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงเราฝ่ายวิญญาณ ใช่ไหม เครื่องหมายกางเขนเป็นอาชีพแห่งศรัทธาในพระเจ้าตามที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เอง มันทำหน้าที่เป็นรูปแบบย่อของลัทธิอัครสาวก เพื่อเตือนเราว่าพระบุตรของพระเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์ทุกคน พวกเขาหยุด ถอดหมวกเหล็กออก เปลี่ยนระบบอัตโนมัติจากมือขวาเป็นมือซ้าย และทำเครื่องหมายกางเขนด้วยความเคารพ การแสดงท่าทางง่ายๆ ที่ชาวคาทอลิกทำหลายพันครั้งในชีวิตของพวกเขามีความหมายลึกซึ้งกว่าที่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนัก คริสเตียนตรีเอกานุภาพทุกคนสามารถอธิษฐานด้วยเครื่องหมายแห่งไม้กางเขนได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดามากและจะไม่ขัดต่อความเชื่อใด ๆ ของพวกเขา ฉันมีเพื่อนชาวโปรเตสแตนต์บอกฉันว่าพวกเขา “ไม่สบายใจ” ที่อธิษฐานสัญลักษณ์แห่งไม้กางเขน แต่ทำไม? หากคุณเชื่อในพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำอธิษฐานนี้เหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง! ฉันยังมีเพื่อนชาวโปรเตสแตนต์บางคนที่สบายใจที่จะอธิษฐานสัญลักษณ์แห่งไม้กางเขน ฉันคิดว่านี่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในศรัทธาของพวกเขาเอง

และด้วยเหตุนี้เราอาจค้นพบแม้ในรายละเอียดที่เล็กที่สุดของศรัทธาที่เรายึดถือ ความลึกและความงามก็ไม่วิเศษไปกว่าความน่ารักของธรรมชาติ และเมื่อใคร่ครวญทั้งสองอย่างเราอาจอุทานออกมาอย่างแท้จริง พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทำการอัศจรรย์เช่นนั้นได้ นิ้วของพระเจ้าอยู่ที่นั่น! ยกตัวอย่าง เครื่องหมายแห่งไม้กางเขน พิธีกรรมทางศาสนาที่เรียบง่ายซึ่งเป็นสากลและปฏิบัติบ่อยในระหว่างวัน เราทุกคนสร้างเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นี้ แต่มีสักกี่คนที่คิดถึงความลึกลับที่มันหมายถึง! ดังนั้นวัวและม้าจึงเดินดูดอกไม้หวานที่ซ่อนอยู่ในทุ่งหญ้าโดยไม่รู้ตัวว่าอยู่ที่นั่น ผู้นมัสการหลายคนทำเครื่องหมายกางเขนด้วยมือที่เปิดอยู่ โดยชูนิ้วทั้งห้าเพื่อเตือนให้ระลึกถึงบาดแผลทั้งห้าของพระคริสต์ คนอื่นๆ ยกนิ้วชี้และนิ้วกลางเข้าหากัน เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดคือเครื่องหมายกางเขนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการแตะหน้าผาก เต้านม และไหล่ซ้ายและขวา

ชาวคาทอลิกมักจะอธิษฐานด้วยเครื่องหมายกางเขน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนต้นและตอนท้ายของคำอธิษฐานอื่นๆ เช่น การละหมาดก่อนมื้ออาหาร ลูกประคำเริ่มต้นและจบลงด้วยเครื่องหมายแห่งไม้กางเขน พิธีมิสซาเริ่มต้นและจบลงด้วยเครื่องหมายแห่งไม้กางเขน บางครั้งผู้คนถึงกับอธิษฐานสัญลักษณ์แห่งไม้กางเขนเมื่อเห็นสิ่งที่น่ากลัวหรือน่าตกใจหรือเมื่อรถพยาบาลผ่านไป บางคนทำเครื่องหมายกางเขนทุกครั้งที่เดินผ่านคริสตจักรคาทอลิกเพื่อรับทราบการประทับของพระเยซูที่นั่น เมื่ออธิษฐานเครื่องหมายกางเขน คุณกำลังเอื้อมมือออกไปหาบุคคลทั้ง 3 คนในพระตรีเอกภาพ ในคำอธิษฐานนี้ เราจำได้ว่ามี 3 บุคคลใน 1 พระเจ้า หรือที่เรียกอีกอย่างว่า