Desert Bloom

แจ็คใช้ชีวิตอยู่บนขอบทะเลทรายเนวาดาในสถานีเติมน้ำมันซอมซ่อที่ซึ่งรถบดล้อสูงหยุดพักเพื่อเติมน้ำมัน บางครั้งเขาก… Read More

Continue Reading